Ważny komunikat dla Rodziców dotyczący ubezpieczenia NNW Szkolne

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole postanowiło zrezygnować
z organizacji grupowego ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży, tzw. NNW szkolnego.
Nie są nam jednak obojętne kwestie zapewnienia uczniom maksymalnego bezpieczeństwa,
dlatego spośród ofert ubezpieczenia
jakie otrzymaliśmy za najbardziej korzystne, uznaliśmy następujące indywidualne
ubezpieczenia NNW wymienione w kolejności alfabetycznej:

1. pl z Grupy Generali

www.bezpieczny.pl/06752

Kod rabatowy 24198 daje zniżkę 10%

Opiekun ubezpieczenia: Robert Kunz, tel. 500 383 283, rkunz@bezpieczny.pl

Link do oferty: Oferta_przedszkole_MIEJSKIE_PRZEDSZKOLE_INTEGRACYJNE

2. Compensa

http://nnwszkolne.compensa.pl/#NNWInsurance/StartScreen?guid=596d8dc5-a8a2-4160-9c0c-0be74cc06d0e

Opiekun ubezpieczenia: Dorota Dybek, tel. 500 830 770, ubezpieczenia@kairo.pl

Rodzic ma  możliwość wyboru
jednego z kilku dostępnych wariantów ubezpieczenia,
a p
onieważ ubezpieczenie to zawiera się internetowo,
całkowicie unikamy ryzyka bezpośredniego kontaktu,
zbierania składek czy podpisów
– jest to najbezpieczniejsza pod względem sanitarnym możliwa opcja
zawarcia polisy dla dziecka.

Po wypełnieniu wniosku o zawarcie ubezpieczenia,
polisa zostanie wysłana na adres e-mail wskazany przez Rodzica.

X