Biedronkowo”. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Wnioskodawcą projektu „Biedronkowo”. Zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 jest TAWA Taurogiński Waldemar; partnerzy: Powiat Włodawski/ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego i Gmina Miejska Włodawa. Okres realizacji obejmie 18 miesięcy: 01.06.2017 r. – 30.11.2018 r. W ramach działań wsparciem w postaci bezpłatnych zajęć terapeutyczno-rehabilitacyjnych indywidualnych i grupowych zostanie objętych 24 dzieci uczęszczających do SOSW (14 dzieci) i Miejskiego Przedszkola Integracyjnego (10 dzieci), posiadających opinie/orzeczenia PPP. Ponadto obie placówki zostaną doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Dodatkowe zajęcia terapeutyczno-rehabilitacyjne obejmą:

1) Zajęcia indywidualne:
a) Terapia Halliwick-aquaterapia,
b) Terapia dziecka z autyzmem,
c) Terapia behawioralna,
d) Zajęcia logopedyczne metodą krakowską,
e) Zaęcia. metodą Tomatisa,
f) Zajęcia rehabilitacyjne,
g) Terapia taktylna,
h) Integracja sensoryczna,
i) Terapia ręki,
j) Hipoterapia,
k) Dogoterapia.
l) EEG Bioofedback.

2) Zajęcia grupowe:
a) Zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborne,
b) Dogoterapia,
c) Zajęcia integracyjne rozwijające kompetencje społeczne.

Strona projektu : TUTAJ

X