RAMOWY ROZKŁAD DNIA
rok szk. 2022/2023

6.30 – 8.30 – Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub praca indywidualna, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe, czynności opiekuńcze, zajęcia niekierowane , tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, kontakty z rodzicami.
8.30 – 8.40 – przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne , czynności samoobsługowe.
8.40 – 9.00 – śniadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno -kulturalnych
9.00 – 9.30 (3-4 latki)
9.00 – 10.00 (5-6 latki)  – zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, religia (5,6 – latki)
9.30 – 10.00 – gry i zabawy ruchowe (3-4 latki)
10.00 – 11.15 – Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki,
przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno -technicznych, wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11.15- 11.30 – przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne , czynności samoobsługowe
11.30 – 12.00 – Obiad – wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno -kulturalnych.
12.00 – 14.00 – Odpoczynek (leżakowanie 3- latki)
12.00- 12.30 – odpoczynek – relaksacja, słuchanie bajek, muzyki (4,5,6 – latki)
12.30 – 13.30 – Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, prace gospodarczo – porządkowe, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, wspieranie rozwoju dzieci poprzez:
zabawy i gry edukacyjne, gry planszowe ćwiczenia mowy, ćwiczenia artykulacyjne, oddechowe, itp., zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zajęcia indywidualne, j. angielski (5,6 – latki)
13.30 – 14.00 – Czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, podwieczorek.
14.00 – 16.30 – Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, zajęcia indywidualne,
prace porządkowe, zabawy rozwijające indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, kontakty z rodzicami.

X