0
Wydarzenia

W roku szkolnym 2021/2022 nasze przedszkole uczestniczyło
w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym “Z kulturą mi do twarzy”.
Poprzez realizację wybranych 20 zadań tematycznych przedszkolaki poszerzały wiedzę
o otaczającym świecie oraz doskonaliły różnego rodzaju umiejętności.
Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci,
prowadzących do poznania wartości i norm społecznych.
Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii i szacunku wobec osób starszych,
rozwijania poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką.
Ponadto  wpłynęły pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju,
a także wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm.

Leave a Comment

X