0
Wydarzenia

PROJEKT EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE

Głównymi celami projektu jest
poszerzanie świadomości ekologicznej przedszkolaków,
kształtowanie postaw i nawyków korzystnych
dla środowiska naturalnego,
rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności
za ochronę środowiska,
rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania
z zasobów naturalnych,
zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste,
kształtowanie postawy społecznej świadomego
i odpowiedzialnego konsumenta.
W ramach projektu realizujemy działania
w dwóch kategoriach:
EKOPLASTYKA – dzieci bawiły się poznając dary przyrody
wszystkimi zmysłami.
Słoneczka wykonały kule tłuszczowe
dla ptaszków odwiedzających nasze przedszkole
oraz ekologiczne karmniki
z butelki po wodzie mineralnej.
Muchomorki również przygotowały
samodzielnie stołówkę dla ptaszków.
W czasie nauczania zdalnego dzieci
w ramach zajęć logopedycznych
wykonały recyklingowe instrumenty muzyczne,
na których tworzyły własną muzykę.
EKOKULTURA, nie marnuj żywności.
Przy okazji zimowej tematyki
o dokarmianiu zwierząt zimą
dzieci przynosiły warzywa , owoce oraz nasiona
i przekazały je Nadleśnictwu Włodawa.

Leave a Comment

X