0
Wydarzenia

„Mamy tylko jedną Ziemię,
a jej przyszłość zależy od każdego,
na pozór niewielkiego,
ludzkiego działania,
zależy od każdego z nas”
Florian Plit

Mimo trudnych warunków pandemicznych,
1 lutego dzieci z naszego przedszkola
miały okazję spotkać się
z zaprzyjaźnionym
z naszą placówką Komendantem Posterunku Straży Leśnej
– panem Włodzimierzem Czeżykiem
z Nadleśnictwa Włodawa.
Głównym celem spotkania było uświadomienie dzieciom,
jak w okresie zimy należy opiekować się
zwierzętami mieszkającymi w lesie.

Spotkanie z panem leśniczym
miało również na celu poznanie zwierząt,
zamieszkujących środowisko leśne oraz uświadomienie dzieciom,
że człowiek jest gościem
w lesie i powinien szanować zwyczaje gospodarzy.
Mali przyrodnicy aktywnie uczestniczyli
w spotkaniu i chętnie dzielili się swoimi
spostrzeżeniami na temat zwierząt leśnych.
Była to kolejna wspaniała lekcja ekologii,
która miała na celu uwrażliwienie dzieci
na piękno otaczającej nas przyrody
oraz wzbudzenie poczucia odpowiedzialności za nią.
Na zakończenie spotkania przedszkolaki
wręczyły Panu leśniczemu pamiątkowy dyplom
a przyjaciołom z lasu zebrane podarunki
( marchewkę, buraki, ziemniaki, nasiona dla ptaków).

Serdecznie dziękujemy Panu leśniczemu za spotkanie,
które było bardzo ciekawą lekcją przyrody.

Leave a Comment

X