Szanowni Państwo!

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się w oparciu o:

  1. Uchwałę nr V/21/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:
    Uchwala Rady Miejskiej
  2. Zarządzenie Nr 10/2024 Burmistrza Włodawy z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.
    Zarządzenie Burmistrza

Regulamin Rekrutacji
Regulamin 2024

Załączniki do Regulaminu: wniosek i potwierdzenie woli uczęszczania
Wniosek-o-przyjecie-dziecka-2024-2025
ZAł. nr 2 do Regulaminu. Potwierdzenie woli uczęszczania do przedszkola

Załączniki do wniosku
ZAŁ. nr1.Oświadczenie o wielodzietności rodziny
ZAŁ.nr 2.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
ZAŁ NR 3. Zaswiadczenie o zatrudnieniu
ZAł. nr 4.Oświadczenie o podatku
ZAŁ. nr 5. Oświadczenie deklarowany czas pobytu
ZAŁ nr 6. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata

 

 

X