0
Wydarzenia

Ekokulturalne Przedszkole – projekt ekologiczny

                Po raz pierwszy nasze przedszkole wzięło udział
w projekcie ekologicznym „Ekokulturalne Przedszkole”,
zainicjowanym przez wydawnictwo Bliżej Przedszkola.

Główne cele projektu to:

  • poszerzanie świadomości ekologicznej;
  • kształtowanie postaw i  nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
  • rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
  • rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
  • zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
  • kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego konsumenta;
  • nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Realizacja projektu była szansą na uatrakcyjnienie zajęć prowadzonych
z dziećmi poprzez rozwinięcie zainteresowań przyrodą
i uświadomienie im potrzeby ochrony środowiska naturalnego.
Nasze działania, skupiały się wokół trzech głównych obszarów:

1) EKOPLASTYKA – planowanie ekologicznych prac plastycznych;

2) EKOPRZESTRZEŃ – tworzenie otoczenia przyjaznego środowisku;

3) EKOKULTURA – nawiązywanie współpracy na rzecz środowiska.

W ramach realizacji obszaru Ekoplastyka grupa Tygryski wykonała genialne ekopisanki.

Grupa Żabek, pomysłowe wilki z wykorzystaniem starych gazet.

Krasnoludki wykonały piękne tulipany z wytłaczanek po jajkach.

Sówki rewelacyjne gitary z pudełek po chusteczkach higienicznych.

Muchomorki stworzyły projekt pod tytułem ,,Moje miasto”
– makieta z pudełek i opakowań po produktach żywnościowych.

Słoneczka zrobiły ogromną Eko-rakietę wykonaną z pudeł tekturowych.

Grupa Biedronki wykorzystały papierowe talerzyki do zrobienia biedronek.

Każda z grup, poważnie podeszła do obszaru Ekoprzestrzeni
i utworzyła w swoich salach kąciki przyrodnicze,
w których zasiane zostały zioła, owies na wielkanocne dekoracje,
szczypiorek oraz piękne kwiaty: bratki, aksamitki,
mieczyki, które teraz pięknie zdobią wejście do naszego przedszkola.
Powstał karmnik dla ptaków wykonany z 5-litrowej butelki po wodzie.
Karma dla ptaszków w postaci wykonanych z ziaren zbóż i smalcu.

W zakresie Ekokultury zaprosiliśmy do nas przedstawicieli
z Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie,
w celu przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych na temat recyklingu.
Zorganizowaliśmy spotkanie z Pszczelarzem oraz Dzień Pszczoły,
podczas którego dzieci mogły aktywnie lepiej poznać, te bardzo ważne dla naszej Ziemi owady.

Dzieci z wielkim zaangażowaniem, brały udział w zajęciach i akcjach dotyczących ekologii.
Swoimi spostrzeżeniami i wiedzą dzieliły się z rodzicami.
Program stwarzał możliwości do szerszej edukacji na temat ochrony
i zagrożeń dotyczących środowiska naturalnego.
Dzieci brały aktywny udział w quizach ekologicznych,
wycieczkach na łono natury,
natomiast rodzice poprzez włączanie się do konkursów plastycznych (Ekologiczny aniołek)
i fotograficznych („Co w trawie piszczy?”).
Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym i spacerów
przedszkolaki coraz częściej zwracają uwagę na ład i porządek w najbliższym otoczeniu.

PAMIĘTAJMY, ŻE ZMIANA NAWYKÓW TO PROCES,
KTÓRY WIĄŻE SIĘZ PEWNYMI WYRZECZENIAMI.
ZASTANÓWMY SIĘ, NA JAK DUŻE ZMIANY JESTEŚMY GOTOWI
I ZACZNIJMY NAWET OD NIEWIELKICH KROKÓW,
BO ONE NAPRAWDĘ MAJĄ ZNACZENIE.

Leave a Comment

X