0
Wydarzenia

W roku szkolnym 2023/2024 w naszym przedszkolu realizowane były poniższe programy edukacyjne.
Autorski program pedagoga specjalnego Moniki Hetman ,,Usprawnianie motoryki małej”.
W programie zawarte były różne zabawy i ćwiczenia mające na celu doskonalenie motoryki małej
oraz ogólnej sprawności ruchowej całego ciała i dostosowanie potencjalnych możliwości rozwojowych
dzieci zdrowych, jak i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Program „Terapia ręki z masażem Shantala” został przygotowany przez logopedę
Agnieszkę Durys z myślą o dzieciach  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Jest to program terapeutyczny skierowany do dzieci, które przejawiają trudności w czynnościach
samoobsługowych, mają obniżone lub podwyższone napięcia w obrębie kończyn górnych,
posiadają trudności z koordynacją obu rąk, niechętnie podejmują czynności grafomotoryczne,
posiadają zalecenia do ćwiczeń manualnych, grafomotorycznych czy też terapii
pedagogicznej z elementami terapii ręki. Głównym celem programu jest osiągnięcie
sprawności manualnej i grafomotorycznej oraz poprawa w zakresie techniki pisania,
oczywiście na miarę możliwości każdego dziecka.

Program profilaktyczny „ Piękna mowa szansą na lepszy start w edukacji”
jest to szeroko zakrojony system działań zapobiegających nieprawidłowościom
mowy w toku komunikacji językowej. Celem programu jest ukierunkowanie działań
dydaktycznych na stymulowanie rozwoju mowy dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
Głównym celem programu jest stymulowanie rozwoju dzieci  w taki sposób,
by rozpoczynając naukę w szkole podstawowej prawidłowo komunikowały się z otoczeniem
oraz osiągnęły powodzenie szkolne na miarę możliwości rozwojowych.
Program adaptacyjny opracowany przez Jolantę Karpiuk i Edytę Lewaj
„Wkrótce będę przedszkolakiem” dedykowany rodzicom i dzieciom rozpoczynającym edukację przedszkolną.

Program edukacyjny dla dzieci 6-letnich pod tytułem „Zaprogramowani Marzyciele” autorstwa Eweliny Szmidt.
Program wprowadzający dzieci w świat kodowania i programowania za pomocą robota został zaprojektowany,
aby rozwijać kluczowe umiejętności informatyczne i logicznego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym.
Program obejmował zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne z wykorzystaniem robota Genibot.
Program okazał się być niezwykle efektywny w rozwijaniu umiejętności technicznych i analitycznych dzieci.
Dzięki systematycznemu podejściu oraz angażującym metodom nauczania dzieci zdobyły
umiejętności w zakresie: podstaw programowania i kodowania, logicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
współpracy w grupie i komunikacji, kreatywności poprzez projektowanie własnych rozwiązań i scenariuszy działania robota.
Zajęcia praktyczne z robotami wzbudzały ogromne zainteresowanie i zaangażowanie uczestników.

Grupa Słoneczka i Sówki uczestniczyła w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym
,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Ogólnym założeniem programu jest zwiększanie
świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie
właściwych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych.
W trakcie realizacji programu przedszkolaki wykonywały różnorodne prace plastyczne,
uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych, muzyczno-ruchowych.
Przygotowywały zdrowe i pyszne potrawy z ekologicznych produktów.
W trakcie realizacji projektu Milusińscy odwiedzili sklep Biedronkę, ekologiczny sad
oraz wybrały się na targ z warzywami. Utrwaliły wiedzę na temat zdrowego stylu życia,
właściwych nawyków higienicznych, układały piramidę zdrowego odżywiania.
Reasumując program ,,Skąd się biorą produkty ekologiczne?”
bardzo spodobał się zarówno dzieciom, jak i rodzicom.
Przedszkolaki bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, spotkaniach oraz wycieczkach.

Grupa dzieci 5-6 letnich w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”
wykonała szereg działań, które zwiększyły wiedzę rodziców w zakresie ochrony dzieci
przed narażeniem na działanie dymu tytoniowego oraz propagowały zdrowy styl życia.

Wszystkie grupy wzięły udział w projekcie edukacyjnym „Witaminki” promujący zdrowe nawyki żywieniowe.

Podczas programu „Dziel się Uśmiechem” przedszkolaki z grupy „Sówki” i „Krasnoludki”  poznały zasady
prawidłowej higieny jamy ustnej, a także dowiedziały się jak zapobiegać próchnicy zębów w 4 prostych krokach.
Działania edukacyjne podejmowane w ramach akcji utrwaliły u dzieci właściwe nawyki.
Przedszkolaki zapoznały się z pracą lekarza dentysty, a poprzez wyjaśnienie specyfiki jego zawodu
oswoiły się z wizytą w gabinecie dentystycznym i rozpraszają lęki z nią związane.

„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych
dla przedszkoli i szkół, poświęcony tematyce ekologicznej.
Bohater programu Kubuś zaprosił dzieci do wspaniałej zabawy i nauki.
Celem programu jest dostarczenie wiedzy o otaczającym świecie, poznanie przyrody,
jej flory i fauny, poznanie czynników wpływających na zdrowie  – w tym zasad
prawidłowego odżywiania i aktywności fizycznej.  Dzieci uczą się jak dbać o rośliny i zwierzęta,
czystość powietrza, jak segregować śmieci, oszczędzać energię i wodę,
dlaczego warto jeść owoce i warzywa, jak żyć w zgodzie z naturą.
Poprzez realizację programu kształtujemy u dzieci proekologiczne nawyki w codziennym życiu,
wyrabiamy właściwy stosunek do ochrony środowiska, opanowania elementów
wiedzy przyrodniczo – ekologicznej.   Dzieci uczestniczyły w ciekawych i pasjonujących zajęciach,
podczas których mogły bawić się, uczyć i poznawać świat przyrody.

Nasze przedszkole wzięło udział w projekcie realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia „Zdrowe dzieci”,
którego celem jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci do lat 6
oraz promocja zdrowych nawyków żywieniowych wśród ich rodziców, opiekunów i nauczycieli, personelu przedszkoli.

Program Przedszkole Promujące Zdrowie ma na celu promowanie zdrowego stylu życia
poprzez zachęcanie do większej aktywności fizycznej
oraz propagowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
Dzięki temu dzieci z naszego przedszkola i ich rodziny będą cieszyły się lepszą kondycją fizyczną oraz stanem zdrowia.

Program profilaktyczny „Kierunek Bezpieczeństwo”, poruszający zagadnienie
współżycia społecznego, zdrowego stylu życia, pozytywnych wzorców zachowań. Zakres tematyczny spotkań ze Strażą Miejską:

  1. „Jestem bezpiecznym przedszkolakiem”
  2. „Bezpieczne ferie – bezpieczna zabawa w domu i na podwórku”
  3. „Mój przyjaciel – pies”
  4. „Eko – przedszkolak, mały strażnik przyrody”
  5. „Bezpieczne wakacje”

Narodowe czytanie „Nad Niemnem” – głównym celem tej ogólnopolskiej akcji
jest przede wszystkim promocja czytelnictwa oraz popularyzacja najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

#SprzątamyDlaPolski, akcja polega na grupowym, zorganizowanym oczyszczaniu
terenów zielonych z niepożądanych śmieci oraz odpadów i już wkrótce doczeka się swojej kontynuacji.

Leave a Comment

X