0
Wydarzenia

Dzień Ziemi w 2022r.odbywa się pod hasłem,, Inwestujmy w naszą planetę ”.
Z tej okazji organizowane są wydarzenia,
które promują aktywne działanie na rzecz ochrony środowiska,
poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą.
Te święto obchodzimy 22 kwietnia od ponad 50 lat.
W naszym Przedszkolu był to dzień w kolorze zielonym oznaczającym ląd i niebieskim -wodę.
Dzień Ziemi rozpoczęliśmy od multimedialnej podróży,
gdzie przewodnikiem była planeta Ziemia.
Prezentacja w holu Przedszkola miała na celu uświadomienie dzieciom
jak pomóc Pani Ziemi, aby była zdrowa, piękna i czysta.
Dzieci dowiedziały się jak dbać o środowisko
i poznały znaczenie słów: ekologia, segregacja, recykling.
Na koniec ,,ekologicznego dnia” w każdej sali dzieci posadziły
w skrzynkach bratki, a w ogrodzie przedszkolnym klon.
Pamiętajmy, aby nawyków ekologicznych w naszym życiu było jak najwięcej,
bo robiąc tak niewiele – możemy zmienić tak wiele.
Niech zapanuje ekokultura!!!
Był to dzień pełen wrażeń, a przekazane dzieciom wiadomości
z pewnością uświadomiły konieczność dbania o środowisko! 🙂

Leave a Comment

X