0
Wydarzenia

Nasze przedszkole włączyło się w akcję
pt „ Tydzień Współpracy Międzypokoleniowej”
organizowaną przez Polski Czerwony Krzyż oddział w Lublinie.
Celem akcji jest współpraca międzypokoleniowa,
a co za tym idzie podejmowanie wspólnych inicjatyw,
wzajemne poznawanie, zrozumienie i życzliwość.

Leave a Comment

X