0
Wydarzenia

Kto kiedykolwiek rozmawiał ze swoim dzieckiem
na temat praw i obowiązków, ten wie,
że temat jest trudny i niebywale ważny.
Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to,
aby prawa dziecka były przestrzegane,
ale na naszych barkach spoczywa również szerzenie wiedzy
o prawach dziecka i przekazywanie tej wiedzy młodym pokoleniom.
W obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka
włączyła się także nasza placówka.
Zdecydowaliśmy się uczcić rocznicę uchwalenia
Konwencji o prawach dziecka wspólnie z UNICEF.
W ramach tego dnia odbyło się malowanie twarzy na niebiesko,
każde z dzieci miało niebieski element stroju,
co kojarzyło nam się pozytywnie z morzem, niebem i przestrzenią.
Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o prawach dziecka,
padło hasło TOLERANCJA,
a z racji niedawnych obchodów Międzynarodowego Dnia Tolerancji,
zatrzymaliśmy się przy tym słowie na dłużej.
Z tej okazji każda z grup przyniosła własnoręcznie przyozdobione literki,
z których udało nam się ułożyć podane hasło.
Aby dzieci mogły zrozumieć, jak ważną rzeczą jest bycie tolerancyjnym,
odbył się teatrzyk kukiełkowy pt. „Smok John”
– głos w bajce podłożył Pan Łukasz Zdolski – prywatnie tata Jasia ze Słoneczek,
a zawodowo dyrektor Włodawskiego Domu Kultury.
Teatrzyk  przybliżył dzieciom, co możemy zyskać będąc osobami tolerancyjnymi,
a nam dorosłym przypomniał,
że WSZYSCY JESTEŚMY RÓŻNI, ALE RÓWNIE WAŻNI.
Na pożegnanie każda z grupa otrzymała
pakiet zadań plastycznych do wykonania w sali.

Leave a Comment

X